Hadımköy Konutları 3.Etap Teslimleri Başlıyor!

Kiptaş tarafından inşaa edilen Hadımköy 3. Etap Konutları tamamlanmış olup 31/08/2016-28/09/2016 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde hak sahiplerine teslim edilecektir.

Hak sahibi olduğunuz konut; teslim programında yer alan tarihler arasında inşaat mahallinde teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi konutunu teslim almamış olsa bile 01/11/2016 tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderlerini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi konut içerisinde müştereken tespit edilen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamaz. Teslime gününde gelmeyen, temerrüde düşmüş hak sahiplerinin konutlarının içerisinde hak sahibi tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi müştereken imzalanan Konut Durum Tespit Teslim Formu sabit eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini Kiptaş’tan talep edemeyecektir.

       

CEVAP VER