5.Levent Kentsel Dönüşüm Kura Çekilişleri Yapılıyor

İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi  Toplu  Konut  Projesi  kapsamında  yer  alan Eyüp Alibeyköy 5. Levent Projesi kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Konutları (F 21-c-19-b-2-d pafta, 855 ada, 8 parselde bulunan) 2+1dairelerin kura çekilişleri aşağıda belirtilen tarih ve adreste gerçekleştirilecektir.

Kura öncesi ve sonrası işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için tarafınızdan yerine getirilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Tarih ve Adres     :  05 Ekim 2016 Çarşamba günü, saat : 11:00

Alibeyköy Cep Otogarı İspark Otoparkı

Güzeltepe Mahallesi, Fatih Sultan Bulvarı, Yeni Baraj Yolu

Eyüp, İstanbul

Kura öncesi ve sonrası işlemler

1- Kura çekimi Noter huzurunda yapılacaktır.

2- Kura çekilişinin programa göre yapılabilmesi için müşterilerimiz tarafından belirtilen saate riayet edilmesi gerekmektedir.

3-Her bir daire için belirlenen şerefiye bedelleri, kura çekimi sırasında hak sahiplerine bildirilecektir.

4-Kura çekimine gelen müşterimiz mutlaka nüfus cüzdanı veya kimlik yerine geçecek belgeyi yanında bulunduracaktır. Vekaleten kura çekilecek ise bu konuyla ilgili noter tasdikli vekaletname ile kimliklerini yanlarında bulunduracaklardır.

5- Kura çekimine iştirak etmeyenlerin  kuraları Noter tarafından çekilecek ve sonuçlara itiraz edilemeyecektir. Bu müşterilerimiz  kendilerine çıkan dairelerin yerlerini KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’nden öğrenebileceklerdir.

CEVAP VER